Štandard PO

Plemeno, vyšľachtené 70-80. rokoch minulého storočia môže zaujať chovateľov očakávajúcich mäsovú úžitkovosť, ktorým však nie je ľahostajné ani estetické hľadisko chovu a záľuba v šľachtení exteriéru. Súčasný šľachtiteľský cieľ je zameraný na hmotnosť, správny telesný rámec, dobré reprodukčné schopnosti, úžitkovosť, rozšírenie farebných a kresbových rázov.

Veľkosť obrúčky: 11 mm

Poradie dôležitosti znakov pri posudzovaní:
1. hmotnosť, telesné tvary a postoj
2. hlava, farba očí
3. zobák, obočnice, farba a kresba operenia a ostatné znaky
Exteriérové znaky
Hlava: úmerná k telu, pri pohľade z boku s vyšším čelom a mierne zaobleným temenom

Oči: u bielych tmavé u ostatných oranžové až červené

Obočnice: jemné, u bielych, žltých a červených načervenalé, u modrých a čiernych tmavošedé

Zobák: pri koreni širší, stredne dlhý, u bielych naružovelý, u červených a žltých svetlý rohovo sfarbený u ostatných tmavý až čierny

Nadnozdrie: slabo vyvinuté s bielym popráškom

Krk: kratší, na trupe široko nasadený, smerom k hlave sa zužuje

Postava (trup): prsia široké, svalnaté, chrbát široký, smerom nazad sa mierne skláňa a zužuje. Celková dĺžka tela meraná od hrotu zobáka po koniec chvosta je 44 až 48 cm. Požadovaná

Hmotnosť: holuby staršie ako 1 rok samec 900g a viac, samica 800g a viac, mladé holuby samec 850g a viac, samica 750g a viac.

Krídla: primerane dlhé, široké, k telu dobre pritiahnuté, nesené na chvoste

Chvost: primeranej dĺžky, nesený v línii chrbta

Nohy: širšie nasadené, beháky a prsty neoperené, pazúriky vo farbe zobáku

Postoj: mierne vzpriamený

Operenie: dlhšie, voľnejšie, nekladú sa naň zvláštne požiadavky
hlava.JPG
telo.JPG
Hmotnosť
limit hmtnost.JPG
Farba a kresba
farby&kresby.JPG
Uprednostňuje sa farba sýta a čistá s príslušným leskom. V chovoch sa vyskytujú nasledovné rázy: dominuje čierny tiger a fŕkaný, nasleduje červený tiger a fŕkaný, marginálne sa chovajú aj holuby žlté, hnedé, biele jednofarebné a modré pásavé.

Typy kresby:

Jednofarebná – operenie celého holuba je v jednej farbe.
Pásavá - u všetkých farebných rázov sa vyžadujú pásy úzke, výrazné, neprerušované a nezbiehajú sa. (reálne sa v chovoch vyskytujú len modré pásavé holuby v minimálnom množstve)
Tigre a fŕkané
Tigrevsfrkane.jpg
Tigre
Tigrovitá kresba je určovaná génom Grizzle Tiger (GT), jej vizuálna zaujímavosť spočíva v kontraste medzi základnou farbou (či už sa jedná o čiernu, červenú, žltú) s bielym operením. Tvoria ju pravidelne rozložené biele pierka na hlave, v hornej tretine krku, prsiach a štítoch krídel. Spodná časť pŕs a brucha sú prekreslené menej. Ručné letky, lakťové letky a kormidlové perá chvosta musia byť vo farbe.

V závislosti od pomeru bieleho operenia na základnej farbe je možné určiť ešte nasledovné prívlastky:

Svetlý tiger - výrazné zastúpenie bieleho operenia na hlave, hrudi a štítoch krídel,
Stredný tiger - optimálne zastúpenie bieleho operenia,
Tmavý tiger - minimálne zastúpenie bieleho operenia,

Jedná sa o pomocné podkategórie pre zostavovaní kresbovo vyrovnaných kolekcií.

V prípade ak má holub 2-3 biele pierka, alebo zábely v letkách, či chvoste, nejedná sa o fŕkaného, ale len o chybu v kresbe tigra. (Toto perie navyše môže vyhodiť pri ďalšom preperení).
A127_12_Dóczy.jpg
E924_13_Doczy.jpg
tiger.JPG
tiger zabely v letkach.JPG
čierny tiger (jedna biela lakťová letka - malá chyba)
čierny tiger (zábely v letkách - malá chyba)
Fŕkané
Kresba fŕkaných stojí na rovnakom genetickom princípe génu Grizzle Tiger (GT). Pred založením klubu bola populácia PO príliš malá a chovatelia si vtedy nemohli dovoliť vyraďovať mohutné svetlé holuby u ktorých biele operenie dominovalo natoľko, že nespĺňali atribúty na kresbu tigra. Zakladatelia klubu a tvorcovia štandardu preto založili samostatnú kategóriu kresby s názvom "fŕkaný". Tvorí ju na bielom perí, pokiaľ možno čo najrovnomernejšie rozložená fŕkanosť po celom tele. Ručné letky a kormidlové perá sú oproti Tigrovi farebne prehodené, pomiešané alebo môžu byť aj všetky biele. Bieleho peria v letkách a chvoste musí byť dostatok na to, aby bolo viditeľné aj v uzavretom postoji. V praxi pri typických fŕkaných, biele perie väčšinou prevažuje nad základnou farbou.
cierny fŕkany.jpg
A906_17.jpg
frkany 2.JPG
frkany.JPG
čierny fŕkaný
čierny fŕkaný (obrátená kresba)
Chyby
Malé chyby:
Dlhšie krídla a chvost, bledé obočnice, biele pazúriky (mimo bielej farby) u bielych tmavé pazúriky, ploché temeno, nepravidelná fŕkanosť alebo tigrovitosť, zábely v letkách a vo chvoste. U fŕkaných chýbajúce biele kormidlové perá. Farba u všetkých rázoch a kresieb zamodralá, zašedlá, nevýrazná a bez príslušného lesku. U pruhovaných pruhy nepresne ohraničené, nedotiahnuté, prerušované a nábeh na tretí pás.

Veľké chyby:
Rozpätie medzi požadovanou a vyraďujúcou hmotnosťou. Malá úzka postava, mohutná ťažká hlava, bieloškvrnitý zobák, zdvihnutý chvost, náznaky operenia nôh, u fŕkaných a tigrov čisto biela hlava.

Vyraďujúce chyby:
Hmotnosť pod požadovanú hodnotu a to: holuby staršie ako jeden rok samec pod 850g, samica pod 750g. Mladé holuby: samec pod 800g, samica pod 700g. Náznak hrvoľatosti, lomené alebo perlové oko, dlhé skrížené alebo ovisnuté krídla, silne operené nohy, krivá hrudná kosť do tvaru S.
Email
Heslo
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one