Vitajte na stránke Klubu chovateľov piešťanských obrov. Stránka je určená pre všetkých, ktorých uvedené plemeno oslovilo.
KLUB Chovateľov PieŠŤanských obrov banner.png
Vyhodnotenie XIII. Špeciálky KCHPO a XXI. CVZ 2018
Po roku sme sa opäť zišli na výstavisku Agrokomplex pri príležitosti konania XXI. Celoštátnej (24.-25.11.2018) a XIII Špeciálky KCHPO. Na výstavu bolo prihlásených 58 kusov od 11 vystavovateľov, jeden vystavovateľ žiaľ svoje holuby nedodal. Preberanie zvierat, prevažovanie a administratívnu procedúru zabezpečili M. Andrášik, T. Kolena, J. Lóci, J. Blaňár za pomoci A. Kolenu a A. Jarabu. Posudzovanie už tradične prebiehalo v réžií Iva Podberského st., ktorý podľa bodového hodnotenia udelil nasledovné tituly XXI. CVZ 2018:
 Šampión SR: 1.0 F 130/16, čierny tiger, 96 bodov - M. Lóciová,
 Šampión SR: 1.0 E 117/18, čierny fŕkaný, 96 bodov – M. Lóciová,
 Majster SR: kolekcia čiernych tigrov, 380 bodov - M. Lóciová,
o 1.0 E 380/17
o 0.1 A 195/18
o 0.1 E 102/18
o 1.0 A 189/18

 Čestná cena CVZ: 0.1 B 199/14, čierna tiger, 96 bodov – J. Blaňár,
 Čestná cena CVZ: 1.0 A 189/18, čierny tiger, 96 bodov – M. Lóciová,


XIII. Špeciálka sa vyhodnocovala spôsobom, že všetci zúčastnení pri preberaní zvierat zapísali svoje návrhy na klubové tituly, na základe čoho potom M. Andrášik a T. Kolena v súlade s hodnotením posudzovateľa a klubovými smernicami určili holuby pre nasledovné ceny:
 Víťaz klubu – Memoriál A. Boďu: 1.0 E 117/18, čierny fŕkaný, 96 bodov – M. Lóciová, sponzorská cena spoločnosti Agrolens 100 kg kŕmnej zmesi.
 Šampión klubu: 1.0 A 912/17, čierny tiger 95 bodov – T. Kolena,
 Výletok roka: 1.0 B 833/18, čierny fŕkaný 95 bodov - M. Andrášik,
 Majster klubu: kolekcia čiernych tigrov, 380 bodov - M. Lóciová,
o 1.0 F 130/16
o 1.0 A 193/18
o 0.1 E 116/18
o 0.1 F 309/15

 Čestná cena jednotlivca: 0.1 G 232/18, čierna tiger 95 bodov – J. Mádaj
 Čestná cena pre nového člena: 0.1 B 933/18 čierna fŕkaná 94 bodov – A. Jaraba
 Čestná cena - najlepší farebný holub: 1.0 C 256/18, červený, 95 bodov - P. Mozdík
 Čestná cena - najlepšia farebná holubica: 0.1 A 939/17, žltá tiger 94 bodov – T. Kolena,

Na záver chcem vysloviť poďakovanie všetkým členom klubu, ktorí prezentovali výsledky svojej chovateľskej činnosti na výstave. Osobitne partnerovi XIII. Špeciálky KCHPO, spoločnosti AGROLENS spol. s.r.o. ktorá poskytla sponzorskú cenu pre víťaza Memoriálu prof. A. Boďu, ďalej aj členovi Gabrielovi Pósovi za zabezpečenie cien pre farebné rázy z vlastných zdrojov.
Agrolens.png
Email
Heslo
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one